Wie zijn we?
Zendingswerk Middernachtsroep is een wereldwijd, interkerkelijk en evangelisch zendingswerk, dat als doel heeft het Evangelie te verkondigen en de mensen erop te wijzen dat Jezus spoedig terugkomt. De naam Middernachtsroep is afgeleid van Matteüs 25:6: ‘En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!’

Ons logo
Het logo van de ‘Middernachtsroep’ is in de beginjaren ontstaan n.a.v. een bijeenkomst. Een vriend van het zendingswerk, die van beroep graficus was, ontwierp het kruis dat in het centrum staat en er tegelijkertijd ook als een zendmast uitziet. Van deze zendmast gaan drie radiogolven uit, die de verspreiding van het evangelie symboliseren. Deze drie golven kunnen ook als een heenwijzing naar de Drie-eenheid van God worden gezien. Het fundament waarop deze zendmast staat, is de geopende Bijbel.

Het ontstaan
Middernachtsroep is opgericht door de Nederlander Wim Malgo (1922 – 1992).
Na zijn Bijbelschoolopleiding heeft hij als evangelist in Zwitserland gewerkt en richtte daar in 1955 het Zendingswerk Middernachtsroep op.

In 1956 begon Wim Malgo met het maken van radio-uitzendingen. Al snel na de oprichting ontstond er o.a. een afdeling in Nederland.

Sinds 1969 is het zendingswerk met de vereniging Beth-Shalom ook werkzaam in Israël. Vandaag de dag bestaat het zendingswerk in 13 landen: Zwitserland, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, USA, Bolivia, Brazilië, Uruguay, Guatemala, Argentinië, Hongarije, Roemenië en de Oekraïne.