Mutatieformulier CRM systeem

Uitleg bij het mutatieformulier

Een woord vooraf:

Sinds 30 jaar maakt ons kantoor gebruik van een door Zwitserland ontwikkeld registratiesysteem.
Dit systeem heeft men vervangen door andere software en is voor ons als zodanig niet meer bruikbaar. Sinds 25 mei van dit jaar is de privacywet van kracht (AVG) en worden er specifieke eisen gesteld m.b.t. het beheer van privacy gevoelige gegevens. Daarom hebben wij besloten om gebruik te maken van een door Procurios ontwikkeld CRM-systeem, dat aan alle voorwaarden van de AVG voldoet. Alle door de relaties zelf ingevoerde gegevens worden gewaarborgd en komen niet in handen van derden. Het systeem wordt operationeel in 2019. Vooraf moeten er nog wat gegevens worden ingevoerd, waarbij uw hulp onmisbaar is. Ons kantoorpersoneel is u daarvoor heel dankbaar! Mocht er voor u iets niet duidelijk zijn, dan is het kantoor altijd bereid om u te helpen.

Dit formulier kan op twee manieren worden ingevuld: of handmatig of digitaal (met de computer). U kunt het digitale formulier vinden op de volgende webpagina:

https://registratie.middernachtsroep.nl

Handmatig en digitaal:
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor reeds bestaande relatienummers.
Relatienummer
Op de acceptgirokaart die we maandelijks met de tijdschriften meesturen staan rechts boven een aantal getallen b.v.
7000 9610 0290 0277. Het relatienummer ontdekt u om de éérste 4 cijfers en de laatste 5 cijfers weg te laten. Dit relatienummer is dus 9610029 (altijd 7 cijfers) en verplicht om te vermelden.

Geschenkabonnementen
Wie van u het blad gratis ontvangt, betaald door een ander, hoeft géén actie te ondernemen.

Machtiging
Als u het blad per post wil blijven ontvangen dient wel de machtiging ingevuld te worden (handmatig) of te worden aangevinkt. (digitaal) Ook diegene die al een machtiging heeft ingevuld. De afschrijving vindt plaats in 2019, voor MR in de maand februari en voor NUI in de maand maart. Dit geldt ook voor onze abonnees in België.

Tenslotte:

Ik wil U hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij ons zendingswerk, ook dat u onze bladen wil lezen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld en bespaart ons heel veel extra inzet en kosten!

Met vriendelijke groet Het MNR-team