We ondersteunen verschillende projecten over de hele wereld. U kunt deze projecten ondersteunen door een gift naar ons over te maken. Zou u hierbij willen vermelden om welk project het gaat?

Giro:   409200
IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00
BIC:   INGBNL2A

Projecten in Europa

Het werk in Nederland (projectcode 7000 en 8000)
Elke maand verschijnt er een nieuw nummer van onze tijdschriften, we geven meerdere boeken per jaar uit, we versturen uw bestellingen en zorgen ervoor dat de administratie op orde is.

Literatuurfonds (projectcode 7004)
Uit deze inkomsten worden de kosten gefinanceerd voor het vertalen en drukken van boeken die niet in de begroting zijn opgenomen.

Radio Neue Hoffnung (projectcode 1105)
De radiozender Radio Neue Hoffnung zendt 24 uur per dag christelijk programma’s uit onder andere in het Duits, Spaans, Engels en Arabisch. Deze programma’s zijn via de Astra satelliet in een groot deel van Europa te horen en in de hele wereld via het internet.

Projecten in Israël

Directe hulp in Israël (projectcode 4000)
Met dit project ondersteunen we verschillende kleinere projecten in Israël. Het kan gaan om een éénmalig project, maar ook om noodhulp bijvoorbeeld na een ramp.

Projecten in Zuid-Amerika

Peetouderschap in Bolivia (projectcode 5515)
In Bolivia hebben we een internaat met een bijbehorende school. Een deel van de kinderen woont hier permanent, bijvoorbeeld omdat de ouders in het Boliviaanse oerwoud leven. We vormen samen met deze kinderen een gezinnetje, we helpen ze bij het huiswerk en proberen hun te leren op christelijke manier met elkaar om te gaan.

De familie Eisses (projectcode 6313)
Onder verantwoordelijkheid van Middernachtsroep werkt de familie Eisses in Uruguay. Jan Thijs is onder ander verantwoordelijk voor de administratie, het schriftelijk pastoraat en het onderhoud van het computernetwerk. Isabelle werkt mee bij de vertaling van tijdschriften en boeken in het Spaans.

Tonnie de Jong (projectcode 6515)
Op het internaat in Bolivia werkt Tonnie de Jong. Zij geeft les op de school van het internaat en begeleidt de kinderen die in het internaat wonen.