Tijdschriften

Het ene tijdschrift Middernachtsroep richt zich op het profetische woord, zoals het in de Bijbel beschreven is en brengt artikelen over actuele gebeurtenissen gezien in het licht van de Bijbel.

In Nieuws uit Israël bieden we u achtergrondinformatie over het conflict in het Midden-Oosten en de unieke rol, die Israël in de wereld- en heilsgeschiedenis speelt.

Deze twee tijdschriften geven wij maandelijks uit en mag u op basis van een vrijwillige gift van min. € 16,00 per jaar / per tijdschrift abonneren. Uiteraard hebben wij ook een digitale versie die u elke maand gratis per e-mail kunt ontvangen.