Tonnie-de-Jong

Op het internaat in Bolivia werkt Tonnie de Jong. Zij geeft les op de school van het internaat en begeleidt de kinderen die in het internaat wonen.

thumbnail of tonnie februari 2018thumbnail of Tonnie de Jong juni 2017thumbnail of Tonnie de Jong febr 2017thumbnail of gij-zult-mijn-getuigen-zijn-september-2016thumbnail of God geeft het wasdom – juni 2016thumbnail of Met Gods hulp rekenen – apr 2016thumbnail of Ons leven tot eer van Zijn Naam